ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΪΤΑΛΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 40 ΑΠΟ ΤΑ ΓΑΚ ΕΥΒΟΙΑΣ


Η έκδοση  περιλαμβάνει 8 ενότητες, ορισμένες από τις οποίες συνοδεύονται από σειρά ενδεικτικών ασκήσεων, ερωτήσεων, θεμάτων για εργασίες κ.λπ. που έχουν διαφορετικό επίπεδο δυσκολίας, ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης και την ηλικία των μαθητών. Οι ασκήσεις που συνοδεύουν την πρώτη ενότητα είναι διαθέσιμες και online και σε διαδραστική μορφή (http://gak.eyv.sch.gr//Drast/Ekpaid/1940-01.htm). Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν τα φύλλα εργασίας για την ανάλυση διαφόρων τύπων τεκμηρίων που θα βρείτε στη διεύθυνση http://gak.eyv.sch.gr/Drast/Ekpaid/Ekpaid_ferg.html.

Η επεξεργασία του υλικού μπορεί να γίνει σε περισσότερα του ενός μαθήματα (ιστορία, λογοτεχνία, γεωγραφία, καλλιτεχνικά, περιβαλλοντική εκπαίδευση κ.λπ.) και με συνεργασία περισσότερων εκπαιδευτικών. Το υλικό αυτό μπορεί επίσης να χρησιμεύσει για το στήσιμο εκθέσεων τεκμηρίων, με την αναπαραγωγή του σχετικού υλικού.


Όσοι ενδιαφέρονται για κάποια επί μέρους ενότητα της παρουσίασης, μπορούν να ενημερωθούν για τις ενότητες αυτές και να κάνουν λήψη των σχετικών αρχείων στη διεύθυνση  http://gak.eyv.sch.gr//Drast/Polit/Optikoak/28Oct.htm.
Καλό θα είναι η προβολή της παρουσίασης να μη γίνεται στο σύνολο του σχολείου, αλλά σε μικρότερες ομάδες ή κατά τμήμα, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικότερα στην εκπαιδευτική διαδικασία.