ΜΝΗΜΕΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

Ελλάδα 1922: Μια κιβωτός προσφύγων: πλούσιο υλικό σχετικά με τη μικρασιατική καταστροφή και τις μνήμες των προσφύγων (ιστορικοκοινωνικά κείμενα, αποσπάσματα σχετικών λογοτεχνικών έργων, αποσπάσματα από αυτοβιογραφίες προσφύγων, πληροφορίες για το έργο μικρασιατών δημιουργών, όπως οι Βενέζης, Ιορδανίδου, Κόντογλου, κλπ., προτάσεις για αξιοποίηση τραγουδιών της Μ. Ασίας και μικρασιάτικες συνταγές)

Οικογενειακά δέντρα μικρασιατών προσφύγων, αυτοβιογραφικές συνεντεύξεις, προσωπικές ιστορίες και ιστορικά τεκμήρια από μικρασιάτες πρόσφυγες (ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ)

ΜΝΗΜΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ:Πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόσφυγες του 1922: ένα εικονικό ταξίδι στον πολιτισμό τους (3ο Δημοτικό Σχολείο Θήβας)

«Μικρασιατική καταστροφή – Καταστροφή της Σμύρνης» Σεπτέμβριος 1922: e-book με ελεύθερη διανομή

·